Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest SELL LIFT Marek Wojakowski, Amelin 43, 97-500 Radomsko. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez SELL LIFT Marek Wojakowski. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury. W informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą e-mail bok@selllift.com. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmioty współpracujące z SELL LIFT obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe związane z wystawieniem faktury. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.